MOED EN VOLHARDING

De fanfare ‘Moed en Volharding’ speelt dapper voort hier bij Chronos en Ik. Recht het nieuwe jaar in!
Samen met dichter Maria Vasalis die in Fanfare-corps zo mooi beschrijft hoe je tegelijk blij en verdrietig kan zijn.
Iets wat je als zieke ook vaak ervaart.

2022 is gekomen. Blijvende moed en volharding gewenst Fanfare Corps!

De lucht scheen blinkend door de blaren,
bleek en volmaakt als glas geslepen.
Met vaste manlijke gebaren
werden de horens aangegrepen,
en luidkeels, zonder enig schromen
spoot de muziek tussen de bomen;
heldhaftig, trots. Een onverbloemde
voor elk verstaanbare muziek,
die aan het ademloos publiek
ieder gevoel met name noemde.

En even plots werd dit geklater
gedempt, twee koopren kelen weenden…
– over het donkergroene water
gleden twee smalle witte eenden
geluidloos als een droombeeld voort –
De horens, smekend en gesmoord
schenen hen dringend iets te vragen,
hen volgend met haast menslijk klagen.

Een warm en onverwacht verdriet,
eerbied voor de gewoonste dingen,
neiging om hardop mee te zingen,
en dan te huilen om dit lied
ontstond in mijn verwend gemoed.
Ik voelde me bedroefd en goed.

uit: Parken en woestijnen (1977)

 

Scroll to top
error: Afbeeldingen zijn beschermd !!